Algemene voorwaarden
particuliere gasten

buitenplaats Kameryck

Onderstaand de algemene voorwaarden wat betreft particuliere gasten.

Lees meer

buitenplaats kameryck

algemene voorwaarden

Wijziging gastenaantal
Je kunt uiterlijk tot 5 werkdagen van tevoren eenmalig kosteloos het definitieve aantal gasten naar beneden bijstellen, mits dit niet meer dan 10% afwijkt van het opgegeven aantal. Het gastenaantal mag ten allen tijde omhoog worden bijgesteld. Uiteraard wel tot de maximale zaalcapaciteit of we zullen onze verdere beschikbaarheid voor jullie herzien. 

Bereikbaarheid Event medewerkers
Voor vragen over offertes en reserveringen zijn onze Event medewerkers van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt de e-mail niet gelezen en staat de telefoon doorgeschakeld naar het restaurant of je kunt een voicemail bericht inspreken.

Betaling
Bij een reservering met een totaalbedrag hoger dan € 3.500,00 dien je een aanbetaling te doen van 50% van offerteprijs. Buitenplaats Kameryck stuurt je hiervoor een factuur. Het restbedrag dient 14 werkdagen na de verstuurdatum van de factuur overgemaakt te zijn op de rekening van Buitenplaats Kameryck. Bij betaling met een creditcard rekenen wij een toeslag van 3%.

Brandvoorschriften
Eigen ingebrachte brandbare materialen moeten zijn voorzien van een certificaat van brandvoortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan 4 dagen (geïmpregneerd door een gecertificeerd bedrijf). De brandweer kan tijdens de bijeenkomst controleren.

Vuur
Gebruik van vuur en gasflessen in alle locaties is niet toestaan. Bij gebruik van een rookmachine dien je dit van tevoren duidelijk aan te geven.

Vuurwerk
Buitenplaats Kameryck ligt in een stiltegebied het is daarom ten strengste verboden om vuurwerk te ontsteken door jou, jouw gasten of anderzijds betrokken personen aan jouw evenement. Op het afsteken van vuurwerk staat een boete van € 450,00.

Muziek
Live muziek (een band) op locatie is uitsluitend mogelijk op aanvraag en na schriftelijke goedkeuring van Buitenplaats Kameryck.

Schoonmaak
De kosten van basisschoonmaak zijn inbegrepen in de locatiehuur. Echter na het gebruik van confettiproducten wordt € 450,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht wegens de extra schoonmaakwerkzaamheden.

Bevestigen van materialen binnen de locatie
De locatie dient met respect behandeld te worden, m.a.w. niet boren, timmeren, geen plakbandresten etc. Bij twijfel, overleg met één van onze medewerkers.

Laden en lossen
Opbouw is mogelijk vanaf 07.00 uur, indien je vroeger begint wordt € 150 per uur doorberekend.

Alcohol
Gebruik van alcohol door op- en afbouw of uitvoerend personeel of technici is niet toegestaan.

Catering
Buitenplaats Kameryck verzorgt ten alle tijden zelf de catering. Wil je een eigen cateraar meebrengen kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden hiervoor.

Goederen en materialen

Buitenplaats Kameryck heeft duurzaamheid hoog op het lijstje staan. Daarom zijn wij Green Key GOUD gecertificeerd. Onze locatie heeft een duurzame uitstraling. Ballonnen en confetti zijn bij ons niet nodig. Het pas niet binnen onze filosofie. Door de schoonheid van onze locatie heeft het geen toegevoegde waarde. Wij willen jullie vragen hier rekening mee te houden en geen ballonnen(bogen) of confetti te gebruiken op jullie event.

Bijzonderheden bijeenkomst
Indien er bijzonderheden zijn tijdens de bijeenkomst, dient Buitenplaats Kameryck hier uiterlijk een week van te voren van op de hoogte te worden gesteld. Denk hier bijvoorbeeld aan dieetwensen, de aanwezigheid van mindervalide of de komst van een prominent of politiek figuur.

Eigen risico tijdens activiteiten
Tijdens het ontvangst zijn alle gasten verplicht om een eigen risicoformulier te ondertekenen ter bevestiging van het feit dat de gekozen activiteit risico’s met zich mee kan brengen.
Indien dit formulier niet ingevuld wordt, zal deze deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de activiteit. Het invullen kan eenvoudig doormiddel van een formulier of een QR-code.
Buitenplaats Kameryck zal de gasten voorzien van dit formulier en/of QR code.

Het nuttigen van alcohol voor en tijdens activiteiten
Het is op geen enkele wijze toegestaan om voor en tijdens de activiteiten alcohol te nuttigen. Deelnemers die wel alcohol hebben genuttigd zullen ten aller tijden worden uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid

Partij A: Buitenplaats Kameryck BV Partij B: Opdrachtgever, onderaannemers, gasten

Uniforme Voorwaarden Horeca worden door partij A gehanteerd.

Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door partij B.

Partij B dient zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.

Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van partij B.

Bij beschadigingen aan gebouwen en goederen van partij A veroorzaakt door partij B, wordt partij B daarvoor aansprakelijk gesteld.

Partij B dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van partij A of beveiliging op te volgen.

Partij A kan te allen tijde personen (eventueel aangetrokken door partij B) weigeren op het terrein van Buitenplaats Kameryck.

Annulering Locatie
Indien partij B het evenement na reservering annuleert, wordt de volledige locatiehuur altijd in rekening gebracht.

Annulering Catering, Techniek, Inrichting, Facilitaire zaken
Tot 3 maanden voor 1e opbouwdag kosteloos.
Tot 2 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 1 maand voor 1e opbouwdag, wordt 40% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 14 werkdagen voor 1e opbouwdag, wordt 60% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 7 werkdagen voor 1e opbouwdag, wordt 80% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Vanaf 7 werkdagen voor de 1e opbouwdag, wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.

Annulering diensten en materialen van derden
Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, activiteiten en inhuur van materialen) gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorwaarden. Deze kunnen afwijken van onze eigen annuleringsvoorwaarden.

Epidemieën en/of pandemieën overheidsmaatregelen
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen als gevolg van epidemieën of pandemieën (zoals het uitbreken van het COVID-19-virus) die rechtstreeks van invloed zijn op de overeenkomst waardoor de uitvoering van de overeenkomst verboden of onmogelijk is (zoals een beperking van het aantal bezoekers/deelnemers).

Indien sprake is van een situatie zoals bovenstaand, dan zullen partijen in gesprek gaan over de gevolgen en beslissen samen of het evenement (al dan niet in gewijzigde vorm) alsnog kan plaatsvinden op het afgesproken moment, dan wel kan worden uitgesteld.

Indien de situatie zich voordoet dat wij door richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid jullie bruiloft/feest niet mogen organiseren, dan is het mogelijk om deze kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum, de aanbetaling mee te nemen naar deze nieuwe datum of je kunt het event kosteloos annuleren.

Kunnen wij jullie event binnen de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid wel hosten, maar kiezen jullie om het event toch te annuleren, dan gelden onze algemene voorwaarden en kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen.

 

buitenplaats kameryck

Aanvullende voorwaarden Groepsaccommodatie 

Algemeen
Overnachting kan uitsluitend plaats vinden in onze mobiele slaapverblijven (Veldhuysjes). Tenten, caravans of andere kampeermiddelen zijn niet toegestaan. Aanwijzingen van vertegenwoordigers/ personeel van Kameryck dienen te aller tijde te worden opgevolgd.

Incheck/uitcheck
Inchecken is mogelijk op de aankomstdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Eerder aankomen of eerder brengen van boodschappen is niet mogelijk. Uitchecken alle dagen voor 11.00 uur. U kunt daarna tot 13.30 nog wel gebruik maken van het grasveld.

Geluid
Kameryck is gelegen nabij een stiltegebied. Het is niet toegestaan om op enige manier versterkt geluid/muziek d.m.v. geluidsset, TV, stereotoren, docking station, anders of vergelijkbare installatie te gebruiken op de locatie. Bij overtreding kan de installatie in bewaring worden genomen en wordt bij uitchecken geretourneerd. Het gebruik van muziekinstrumenten anders dan een akoestische gitaar is niet toegestaan. Vervolgens: Er mag op geen enkele wijze onnodige hinder of overlast voor de omgeving of andere gebruikers van de terreinen wor¬den veroorzaakt. Na 23.00 uur dient het stil te zijn op het terrein.

Auto's
Auto's mogen alleen geparkeerd worden op de daartoe die¬nende terreinen. Auto’s mogen het terrein niet betreden zonder vooraf toestemming van de locatiebeheerder.

Honden
Honden worden op de terreinen alleen aangelijnd toegelaten. In de slaapverblijven worden nadrukkelijk géén huisdieren toegelaten.

Roken
In de slaapverblijven en de gezamenlijke ruimte geldt een rookverbod.

Voedsel en voedselbereiding
De keukenfaciliteiten bevinden zich in de paviljoentent. In de slaapverblijven wordt geen voedsel bereid (gekookt of anderszins). Door uw groep bereid of meegebracht voedsel (eten en drinken) mag alleen in de paviljoentent (of in een straal van 20 meter) genuttigd worden. Kameryck is niet verantwoordelijk voor de hygiëne van uw voedselbereiding. Levering door externe cateraars anders dan Kameryck is niet toegestaan zonder toestemming van Kameryck BV.

Activiteiten
De verantwoordelijkheid voor het correct verlopen van de activiteit berust bij uw organisatie.

Afval, schoonmaak
Afval en vuil moeten dagelijks opgeruimd worden en worden gedeponeerd in de d aartoe aanwezige afvalbakken en containers. U dient zelf zorg te dragen voor het schoonhouden van de door u gebruikte sanitaire r uimte tijdens uw verblijf. Na afloop van het evenement dient het terrein geheel vrij van papier en afval in de staat waarin dit zich bevond vóór de ingebruikname, te worden opgeleverd. Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn wij genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen.

Kamp,-kookvuren
Stook- en kookvuren mogen alleen gemaakt worden op de daartoe aanwezige vuurplaatsen. Er mogen geen afvalputjes e.d. gegraven worden. Kampvuren zijn elders niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
Betreding van terrein geschiedt op eigen risico. Uw organisatie is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van uw evenement/verblijf ontstaat aan het recreatiegebied, de daar aanwe¬zige opstallen, beplantingen, verhar¬dingen, terrein meubilair en overige eigendommen van Kameryck. Alle schade, ontstaan tijdens de inrichting van het terrein voorafgaand aan het evenement (uw verblijf), tijdens het evenement en tij¬dens het opruimen van het terrein na afloop van het evenement wordt in elk geval geacht te zijn ontstaan als gevolg van het evenement. Uw organisatie vrijwaart Kameryck tegen alle aan¬spraken van derden voor vergoeding van enige schade, ont¬staan als gevolg van verblijf/evenement. Kameryck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, door uw organisatie of derden geleden als gevolg van deze toestemming, het gebruik van terreinen en/of materialen of het evenement c.q. uw verblijf.

Annulering Groepsaccommodatie
Vanaf de bevestiging tot 6 maanden voor de incheckdatum 15%
Tussen de 5 en 3 maanden voor de incheckdatum 50%
Tussen de 3 maanden en 1 maand voor de incheckdatum 75%
Korter dan 1 maand voor de incheckdatum 100%

evelien-7.png

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel Evelien of Karline op:

+31 (0) 348 400 771

dsc07890-23.png