Algemene voorwaarden
particuliere gasten

buitenplaats Kameryck

Onderstaand de algemene voorwaarden wat betreft particuliere gasten.

Lees meer

buitenplaats kameryck

algemene voorwaarden

Wijziging gastenaantal

Je kunt uiterlijk tot 5 werkdagen van tevoren eenmalig kosteloos het definitieve aantal gasten naar beneden bijstellen, mits dit niet meer dan 10% afwijkt van het opgegeven aantal. Het gastenaantal mag ten allen tijde omhoog worden bijgesteld.

Bereikbaarheid Event medewerkers

Voor vragen over offertes en reserveringen zijn onze Event medewerkers van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt de e-mail niet gelezen en staat de telefoon doorgeschakeld naar het restaurant.

Betaling

Bij een reservering met een totaalbedrag hoger dan € 3.500,00 dien je een aanbetaling te doen van 50% van offerteprijs. Buitenplaats Kameryck stuurt je hiervoor een factuur. Het restbedrag dient 14 werkdagen na de verstuurdatum van de factuur overgemaakt te zijn op de rekening van Buitenplaats Kameryck. Bij betaling met een creditcard rekenen wij een toeslag van 3%.

Brandvoorschriften

Eigen ingebrachte brandbare materialen moeten zijn voorzien van een certificaat van brandvoortplantingsklasse 1 of 2 (vanuit fabriek geïmpregneerd) of een impregneercertificaat niet ouder dan 4 dagen (geïmpregneerd door een gecertificeerd bedrijf). De brandweer kan tijdens de bijeenkomst controleren.

Vuur

Gebruik van vuur en gasflessen in alle locaties is niet toestaan. Bij gebruik van een rookmachine dien je dit van tevoren duidelijk aan te geven.

Vuurwerk

Buitenplaats Kameryck ligt in een stiltegebied het is daarom ten strengste verboden om vuurwerk te ontsteken door jou, jouw gasten of anderzijds betrokken personen aan jouw evenement. Op het afsteken van vuurwerk staat een boete van € 350,00.

Muziek

Live muziek (een band) is op onze locatie niet toegestaan, tenzij akoestisch en onversterkt.

Schoonmaak

De kosten van basisschoonmaak zijn inbegrepen in de locatiehuur. Echter na het gebruik van confettiproducten wordt € 350,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht wegens de extra schoonmaakwerkzaamheden.

Bevestigen van materialen binnen de locatie

De locatie dient met respect behandeld te worden, m.a.w. niet boren, timmeren, geen plakbandresten etc.

Laden en lossen

Opbouw is mogelijk vanaf 07.00 uur, indien je vroeger begint wordt € 100 per uur doorberekend.

Alcohol

Gebruik van alcohol door op- en afbouw of uitvoerend personeel of technici is niet toegestaan.

Catering

Buitenplaats Kameryck verzorgt zelf de catering. Wil je een eigen cateraar meebrengen kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden hiervoor.

Productiebespreking

Buitenplaats Kameryck kan, indien zij dit nodig acht, een productiebespreking 1 à 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst verplicht stellen.

Bijzonderheden bijeenkomst

Indien er bijzonderheden zijn tijdens de bijeenkomst, wordt Buitenplaats Kameryck hier graag uiterlijk een week van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hier bijvoorbeeld aan dieetwensen en de aanwezigheid van mindervalide.

Aansprakelijkheid

Partij A: Buitenplaats Kameryck BV Partij B: Opdrachtgever, onderaannemers, gasten

Uniforme Voorwaarden Horeca worden door partij A gehanteerd.

Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door partij B.

Partij B dient zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.

Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van partij B.

Bij beschadigingen aan gebouwen en goederen van partij A veroorzaakt door partij B, wordt partij B daarvoor aansprakelijk gesteld.

Partij B dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van partij A of beveiliging op te volgen.

Partij A kan te allen tijde personen (eventueel aangetrokken door partij B) weigeren op het terrein van Buitenplaats Kameryck.

Annulering Locatie

Indien partij B het evenement na reservering annuleert, wordt de volledige locatiehuur altijd in rekening gebracht.

Annulering Catering, Techniek, Inrichting, Facilitaire zaken

Tot 3 maanden voor 1e opbouwdag kosteloos.
Tot 2 maanden voor 1e opbouwdag, wordt 25% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 1 maand voor 1e opbouwdag, wordt 40% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 14 werkdagen voor 1e opbouwdag, wordt 60% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Tot 7 werkdagen voor 1e opbouwdag, wordt 80% van de offerteprijs in rekening gebracht.
Vanaf 7 werkdagen voor de 1e opbouwdag, wordt 100% van de offerteprijs in rekening gebracht.

COVID-19 

Indien de situatie zich voordoet dat wij door richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid jullie bruiloft/feest niet mogen organiseren, dan is het mogelijk om deze kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum, de aanbetaling mee te nemen naar deze nieuwe datum of je kunt het event kosteloos annuleren.

Kunnen wij jullie event binnen de richtlijnen van het RIVM en maatregelen van de overheid wel hosten, maar kiezen jullie om het event toch te annuleren, dan gelden onze algemene voorwaarden en kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen.

 

buitenplaats kameryck

Aanvullende voorwaarden Groepsaccommodatie 

Algemeen

Overnachting kan uitsluitend plaats vinden in onze mobiele slaapverblijven (Veldhuysjes). Tenten, caravans of andere kampeermiddelen zijn niet toegestaan. Aanwijzingen van vertegenwoordigers/ personeel van Kameryck dienen te aller tijde te worden opgevolgd.

Incheck/uitcheck

Inchecken is mogelijk op de aankomstdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Eerder aankomen of eerder brengen van boodschappen is niet mogelijk. Uitchecken alle dagen voor 11.00 uur. U kunt daarna tot 13.30 nog wel gebruik maken van het grasveld.

Geluid

Kameryck is gelegen nabij een stiltegebied. Het is niet toegestaan om op enige manier versterkt geluid/muziek d.m.v. geluidsset, TV, stereotoren, docking station, anders of vergelijkbare installatie te gebruiken op de locatie. Bij overtreding kan de installatie in bewaring worden genomen en wordt bij uitchecken geretourneerd. Het gebruik van muziekinstrumenten anders dan een akoestische gitaar is niet toegestaan. Vervolgens: Er mag op geen enkele wijze onnodige hinder of overlast voor de omgeving of andere gebruikers van de terreinen wor¬den veroorzaakt. Na 23.00 uur dient het stil te zijn op het terrein.

Auto's

Auto's mogen alleen geparkeerd worden op de daartoe die¬nende terreinen. Auto’s mogen het terrein niet betreden zonder vooraf toestemming van de locatiebeheerder.

Honden

Honden worden op de terreinen alleen aangelijnd toegelaten. In de slaapverblijven worden nadrukkelijk géén huisdieren toegelaten.

Roken

In de slaapverblijven en de gezamenlijke ruimte geldt een rookverbod.

Voedsel en voedselbereiding

De keukenfaciliteiten bevinden zich in de paviljoentent. In de slaapverblijven wordt geen voedsel bereid (gekookt of anderszins). Door uw groep bereid of meegebracht voedsel (eten en drinken) mag alleen in de paviljoentent (of in een straal van 20 meter) genuttigd worden. Kameryck is niet verantwoordelijk voor de hygiëne van uw voedselbereiding. Levering door externe cateraars anders dan Kameryck is niet toegestaan zonder toestemming van Kameryck BV.

Activiteiten

De verantwoordelijkheid voor het correct verlopen van de activiteit berust bij uw organisatie.

Afval, schoonmaak

Afval en vuil moeten dagelijks opgeruimd worden en worden gedeponeerd in de d aartoe aanwezige afvalbakken en containers. U dient zelf zorg te dragen voor het schoonhouden van de door u gebruikte sanitaire r uimte tijdens uw verblijf. Na afloop van het evenement dient het terrein geheel vrij van papier en afval in de staat waarin dit zich bevond vóór de ingebruikname, te worden opgeleverd. Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn wij genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen.

Kamp,-kookvuren

Stook- en kookvuren mogen alleen gemaakt worden op de daartoe aanwezige vuurplaatsen. Er mogen geen afvalputjes e.d. gegraven worden. Kampvuren zijn elders niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Betreding van terrein geschiedt op eigen risico. Uw organisatie is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van uw evenement/verblijf ontstaat aan het recreatiegebied, de daar aanwe¬zige opstallen, beplantingen, verhar¬dingen, terrein meubilair en overige eigendommen van Kameryck. Alle schade, ontstaan tijdens de inrichting van het terrein voorafgaand aan het evenement (uw verblijf), tijdens het evenement en tij¬dens het opruimen van het terrein na afloop van het evenement wordt in elk geval geacht te zijn ontstaan als gevolg van het evenement. Uw organisatie vrijwaart Kameryck tegen alle aan¬spraken van derden voor vergoeding van enige schade, ont¬staan als gevolg van verblijf/evenement. Kameryck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, door uw organisatie of derden geleden als gevolg van deze toestemming, het gebruik van terreinen en/of materialen of het evenement c.q. uw verblijf.

Annulering Groepsaccommodatie

Vanaf de bevestiging tot 6 maanden voor de incheckdatum 15%
Tussen de 5 en 3 maanden voor de incheckdatum 50%
Tussen de 3 maanden en 1 maand voor de incheckdatum 75%
Korter dan 1 maand voor de incheckdatum 100%

evelien-1.png

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bel Evelien of Karline op:

+31 (0) 348 400 771

karline-1-.png