Milieubeleidsverklaring Kameryck

De MVO Verklaring

Gecertificeerd volgens de Green Key met de normering Goud

Kameryck is reeds enkele jaren gecertificeerd volgens de Green Key met de normering Goud. Dit betekent dat Kameryck binnen de voor de horeca opgestelde normen excellent presteert op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Wij zijn van mening dat dit bij een locatie als deze, middenin het Groene Hart, ook niet anders kan. U leest dit terug in onze MVO-verklaring.

Kameryck beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Kameryck.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van Kameryck is om:

– Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
– De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren neemt Kameryck de volgende regels in acht:
– Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
– Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
– Opleiden en scholen van elke medewerker, hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.
– Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma.
Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

Samenwerking met Reinaerde

Reinaerde geeft, in overleg met de cliënt en zijn vertegenwoordigers, ondersteuning en zorg op maat bij werk, dagbesteding en wonen. Daarbij biedt Reinaerde specialistische ondersteuning en scholing.

Reinaerde werkt vanuit zijn eigen visie, vanuit het hoofd en vanuit het hart. Reinaerde: dat is mensenwerk. Al vanaf de start heeft Kameryck een samenwerkingsverband met Reinaerde. Zes tot acht pupillen van Reinaerde vinden, onder leiding van twee begeleiders, bij Kameryck een zinvolle dagbesteding. Zij werken in het onderhoud, in de plantsoenen en op de golfbaan of in de keuken. Naast het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt er ook aan scholing gedaan. Sommigen stromen na enige tijd door naar een betaalde baan.

logo-reinaerde

Bereikbaarheid

  • Vanaf de A12 en A2 snel bereikbaar
  • Vlakbij Utrecht en Amsterdam
  • Gratis shuttleservice

Eigen keuken

  • Streekproducten
  • Waar mogelijk biologisch
  • Eigen kruidentuin

Op maat gemaakt

  • Wij denken graag met u mee
  • Per situatie een passende oplossing
  • Kom ook eens op locatiebezoek

Wat onze gasten vinden van Kameryck

“We hebben in een korte periode een onvergetelijke dag neer kunnen zetten, mede dankzij de inzet en professionaliteit van de medewerkers van Kameryck. Op de avond zelf zijn we echt in de watten gelegd. Onze dank!”

Bruiloft

“Zeer vriendelijke en attente gastvrouwen en -heren. Grappig om te zien dat de jongste door de oudere collega’s werden gestuurd op een onopvallende, prettige manier.”

Restaurant