MVO
buitenplaats Kameryck

De MVO verklaring

Kameryck beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van de belangrijkste doelstellingen.

Lees meer

De MVO verklaring

De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Kameryck. De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen. Het beleid van Kameryck is om:

  • Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
  • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu  wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar  medewerkers, bezoekers, leveranciers.

Green Key normering goud

Kameryck is reeds enkele jaren gecertificeerd volgens de Green Key met de normering Goud. Dit betekent dat Kameryck binnen de voor de horeca opgestelde normen excellent presteert op het gebied van duurzaamheid en milieu. Wij zijn van mening dat dit bij een locatie als deze, middenin het Groene Hart, ook niet anders kan. U leest dit terug in onze MVO-verklaring.

 

kameryck-vogelvlucht-foto-2.jpg
kameryck-koeien-in-weiland-1.jpg