De Drank- en Horecawet is een gedrocht.

By 27 mei 2016Blog
blog-drank-horecawet

De Drank- en Horecawet is een gedrocht. Het is achterhaald en we moeten ervan af.  Momenteel loopt er een pilot bij gemeenten om te experimenteren met blurren. Dat wil zeggen dat kappers een wijntje mogen schenken. Tenminste, dat was het idee. De horeca reageerden defensief. Als ‘zij’ wijn mogen verkopen willen wij ook boeken verkopen. Gelijke monniken gelijke kappen. Op de barricade! Maar gaat het eigenlijk wel over het verkopen van boeken? Nee dus. De Drank- en Horecawet gaat veranderen, maar dat duurt nog wel even. Dit om  de simpele reden dat het huidige kabinet hier geen beslissing over gaat nemen en voordat het volgende kabinet op stoom is we in het volgende decennium zijn aanbeland. Wel is het goed om nu de discussie al te voeren, om te weten waar we voor vechten, of tegen moeten vechten. Want dat er iets gaat veranderen staat haast wel vast. Het retailverbod voor de horeca en het alcoholverbod voor winkeliers is één van de punten waarover gesproken wordt. De vraag die volgens mij eigenlijk veel belangrijker is is: willen wij als horeca wel een aangepaste wet? Is het alleenrecht van het verkopen van drank niet veel belangrijker? Nu heeft de horeca een bijna monopolistische positie als alcoholverstrekker. Willen wij dat opgeven om boeken of schoenen te verkopen? Wordt straks het probleem van de retail ook het probleem van de horeca? Krijg je door blurring toe te staan niet in alle leegstaande winkels een mix van retail en horeca? Nog meer stoeltjes. Is dat wat wij toejuichen? Ik weet het antwoord ook niet, maar moeten wij ons als horeca niet veel meer richten op andere punten in de Drank -en Horecawet? Bijvoorbeeld de totaal niet meer van deze tijd zijnde inrichtingseisen, of dat jongeren die drank kopen niet strafbaar zijn met dezelfde boetes die wij krijgen. Want zeg nu eerlijk, jij verkoopt nu toch ook al dat flesje olijfolie?

Join the discussion 6 Comments

Leave a Reply